07/2018
הררית מעל ומתחת לעננים

הודעות מהמזכירות

מזכירות הישוב (03/07/2018 13:36)

הודעות מהוועדות השונות

הררית ישוב קהילתי במשגב

ד.נ משגב 20182, טל: 04-6782686, פקס: 04-6782963, דוא"ל: mazkiruthararit@bezeqint.net